Därför kallar vi oss De gröna städarna®

Miljöpolicy - Städning Norrköping - De gröna städarna - Fräscht och fint

Städfirman Fräscht och fint följer som grund gällande miljölagstiftning och andra krav – men vi vill gärna ha rejäla marginaler.

De produkter vi använder är så gott som enbart miljövänliga - det innebär att de är märkta med Svanen eller Bra Miljöval.

Vi använder microfiberdukar i rengöringsarbetet. Det gör att vi kan begränsa mängden använda kemikalier - även om produkterna i sig är miljövänliga.

Vår personal utbildas ständigt i att arbeta så effektivt som möjligt med stor hänsyn tagen till arbetets miljöpåverkan.

Till kunder i centrala Norrköping – och där det är praktiskt möjligt även i övrigt – åker vår personal kollektivt eller cyklar.

Verksamheten kan i längden inte bedrivas utan att då och då transportera sig med bil. Vi väljer då bland de bilmärken och modeller som orsakar minst miljöpåverkan.

Källsortering är en självklarhet – hos oss och hos våra kunder. Lika självklart är att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Om du vill veta mer om vår miljöpolicy får du gärna höra av dig till oss!

Och du - De gröna städarna® är ett registrerat varumärke!

Kontakta oss!

Telefonkontakt

Måndag - Fredag       07:30-17:00
Telefon Norrköping     011-444 64 10
Telefon Linköping        013-461 37 00

Besök oss                      Ring och boka!

Följ oss på sociala medier