Detta ingår i priset för en flyttstädning

Allmänt

 • Fönster in/utsida/mellan samt karmar putsas
 • Fönsterbräden över/undersida avtorkas
 • Element: bakom/mellan/rör och termostatreglage avtorkas
 • Dörrar torkas ovanpå dörrblad/dörrhandtag och lås.
 • Eventuella synliga rör/vattenledningar avtorkas
 • Väggar/tak ska vara fria från damm. Dammsugs.
 • Kontakter avtorkas
 • Proppskåp avtorkas
 • Dekaler och kontaktpapper ska tas bort

Badrum

 • Badkarets insida/utsida tvättas rent från hud- och tvålavlagringar, lossa framstycke och tvätta golvet under och väggen bakom badkaret.
 • Rensa golvbrunnen/under galler från hår.
 • Handfatets in- och undersida rengörs rent från avlagringar. Även rör under handfatet ska rengöras.
 • Toalettstol – sittring och lock lossas och torkas på båda sidor samt även bakom.
 • Badrumsskåpets insida torkas rent från avlagringar, även eventuella glidskenor för speglar.
 • Speglar putsas.
 • Duschhörna/kabin avkalkas/avtorkas
 • Väggar och golv torkas rena från avlagringar
 • Övrig utrustning avtorkas, t ex lampkupor. Ventilationsdon tas loss och rengörs.
 • Vitvaror rengöres på utsidan

Kök

 • Alla köksluckors in/utsida/ överkanter avtorkas.
 • Skåpsstomme under/ovansida avtorkas, t ex undersida skåp ovanför diskbänk.
 • Alla hyllor i köksskåpen avtorkas
 • Kyl/frys dras fram och dammsug/torka bakom och under
 • Kyl/frys rengöres in- och utvändigt. Hyllor, galler diskas
 • Spisfläkt rengörs. Filter tvättas/avfettas och ev. byts (av kund). Väggventil rengörs.
 • Spis dras fram och golv, skåpssidor och spisens alla sidor avtorkas.
 • Spisplattor rengörs runt kanter. Emaljyta rengörs.
 • Ugn rengörs. Plåtar rengörs.
 • Skärbräda rengörs på alla sidor.
 • Belysningsarmaturer rengörs.

Garderober/Balkong

 • Dörrar/hyllor in/utsida avtorkas
 • Balkongdörrens in/utsida avtorkas

Om bostaden har inglasad balkong eller uterum - begär tilläggsoffert!

Telefonkontakt

Måndag - Fredag       07:30-17:00
Telefon Norrköping     011-444 64 10
Telefon Linköping        013-461 37 00

Besök oss                      Ring och boka!

Följ oss på sociala medier